visual home

Morgen Makelaardij

Privacyverklaring

Morgen Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1. Verwerken van persoonsgegevens en doeleinden

Wij kunnen van u persoonsgegevens vragen die wij nodig hebben voor specifieke doeleinden. Onderstaand leest u de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig kunnen hebben en welke gegevens wij u dan zullen vragen.

Opstellen koopovereenkomst:
Ten behoeve van het opstellen van koopcontracten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
• Naam, adres, woonplaats gegevens;
• Geboorteplaats en geboortedatum;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Burgerlijke staat;
• Huwelijksgoederenrecht;
• Kopie van uw legitimatiebewijs,
Die wij delen met de volgende instantie(s):
• Notaris;
• Koper;
• Verkoper;
• Taxateur;

Informatie aanvragen via de website

Ten behoeve van het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de site, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornamen;
• Tussenvoegsel en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
Deze informatie delen wij niet met derden.

2. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna conform de wettelijke richtlijnen (maximaal 7 jaar).

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het taxeren van een woning;
• Het bouwkundig keuren van een woning;
• Het opstellen van een leveringsakte;
• Het fotograferen van woningen voor de website en Funda.
Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

4. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU (of buiten Nederland).

5. Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

6. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan de privacy verklaring. Verder kunt u ons altijd vragen stellen omtrent:

• uitleg welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
• fouten te corrigeren;
• verouderde persoonsgegevens te verwijderen;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik,

7. Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

8. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

9. Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen wij dit graag. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Morgen Makelaardij
Aquamarijnlaan 5
3523 EK Utrecht
tel.nr.: 030 - 274 53 01
e-mail: info@morgenmakelaardij.nl

.